Genetikai térkép Európa népeiről

0
(0)

Érdekes térképet készített az eupedia com kontinensünk genetikai összetételéről. A színes kördiagramok segítségével összehasonlíthatjuk az európai népeket aszerint, hogy az egyes haplocsoportok milyen arányban vannak jelen a génállományukban. 

A haplocsoport ugyanolyan DNS markerrel rendelkező, és emiatt feltehetőleg közös földrajzi származású embereket jelent.

Néhány esetben beigazolódnak sejtéseink, de akad számos meglepetés is. A térkép szerint  – talán nem meglepő módon – a magyarok legközelebbi genetikai rokonsága a környező országok polgárai között keresendő. Génállományunk erős hasonlóságot mutat az osztrákokkal és a szlovákokkal, de nincs túlzottan nagy különbség a románokkal szemben sem.

Genetikai rokonság

eupedia.com

Látható, hogy a két legerősebb haplocsoport, a szláv (sárga színnel jelölve) és a kelta (piros) „ütközőzónája” pont Közép-Európába esik. Érdekes, hogy a német génállomány sokkal közelebb áll a hollandhoz vagy a belgához, mint a velük egy nyelvet beszélő osztrákokéhoz. De ugyanígy nem jelent semmit e téren a magyar-finn és magyar-észt nyelvrokonság sem.

Meglepő, hogy a Brit-szigetek lakossága inkább mutat rokonságot a franciákkal, spanyolokkal és portugálokkal, mint az átlagosnál kevesebb haplocsoportot tartalmazó skandináv nyelvrokonsággal. Izland, talán viszonylagos elszigeteltségének köszönhetően mindössze öt haplocsoportot tud felmutatni. A skandináv népek esetében megfigyelhető a közeli rokonság, míg a finnek genetikai állománya szinte teljesen eltér a többiekétől. A balti államok (Észtország, Lettország, Litvánia) viszont megint csak erős hasonlóságot mutatnak egymással és az orosz néppel is. Az oroszok pedig meglepő módon e térkép szerint távolabbi rokonai az ukránoknak, mint a már említett balti népeknek.

Összességében kijelenthető, hogy az egyes népek genetikai rokonsága nincs különösebb összefüggésben a nyelvrokonsággal. Sokkal nagyobb súllyal esik latba a földrajzi közelség időtartama, melynek törvényszerű következménye a keveredés.

 

IQ földrajz, avagy hol élnek Földünkön a legintelligensebb emberek?
Kik a legelhízottabbak a világon?
Miben halunk meg? Halálozási okok világszerte
Földrajzi rekordok

Jártál már itt? Értékeld ezt az úti célt!

Csak bátran!

Átlag 0 / 5. Szavazatok: 0

Egyelőre még nem érkezett szavazat